top of page

V pripravi

DOM STAREJŠIH

Investitor: DOM POD GORCO d.o.o.

Program: dom starejših

Etažnost: K+P+3

Površina: 8424 m2

Čas izvedbe: 2009

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

Projects home for the elderly Arcada, ar
bottom of page