top of page

V pripravi

V pripravi

KULTURNI DOM KAMNICA

Investitor: MO MARIBOR.

Program: knjižnica, dvorana, ambulante, KS, bife

Etažnost: K+P+1

Površina: 1740 m2

Čas izvedbe: 2007

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

Plakat Kamnica Arcada, arhitekt Iztok Ra
bottom of page