V pripravi

V pripravi

OSKRBOVANA STANOVANJA

Investitor: DOM POD GORCO d.o.o.

Program: oskrbovana stanovanja

Etažnost: K+P+2

Površina: 3620 m2

Čas izvedbe: 2009

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

Projects home for the elderly 2 Arcada,