V pripravi

V pripravi

POSLOVNO TRGOVSKO STANOVANJSKI KOMPLEKS "S1" MARIBOR

Investitor: Marking

Program: garaže, lokali, stanovanja

Etažnost: 2K+P+2+M

Površina: 5700 m2

Čas izvedbe: 1994-97

Glavni izvajalec: SGP Konstruktor

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

POSLOVNO MEDICINSKO STANOVANJSKI OBJEKT LAVRIČEVA , MARIBOR

Investitor: Marking

Program: zdravstvene ambulanze, lokali, stanovanja

Etažnost: K+P+2+M

Površina: 3700 m2

Čas izvedbe: 1996

Glavni izvajalec: SGP Konstruktor

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT PRVOMAJSKA C. 1999 - IP, PGD, PZI

Investitor: Sortima

Program: stanovanja, lokali

Etažnost: K+P+2+M

Površina: 2700 m2

Čas izvedbe: 1999

Glavni izvajalec: Sortima

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT RUŠE SMOLNIK 2000 - IP, PGD, PZI

Investitor: Občina Ruše

Program: stanovanja, lokali

Etažnost: K+P+2+M

Površina: 1700 m2

Čas izvedbe: 2000

Glavni izvajalec: Sortima

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKTI ZEMLJIČEVA 2003 - IP, PGD, PZI

Investitor: Sortima

Program: stanovanja, lokali

Etažnost: K+P+2+M

Površina: 3800 m2

Čas izvedbe: 2003

Glavni izvajalec: Sortima

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura

STANOVANJSKA ZAZIDAVA POBREŽJE

Investitor: Gama

Program: 120 stanovanj, 150 parkirnih mest v garaži

Etažnost: K+P+4+m 3 objekti

Površina: 13000 m2

Čas izvedbe: 2004

Delo na projektu: odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant faze arhitektura